Faktiska storleken på United States Dollar (USD)

  • höjd:66.3mm (2.61Inch)
  • bredd:156.0mm (6.14Inch)
Verklig storlek bild av  United States Dollar (USD) .