whitespace och linjebrytare

Steg att använda:
  1. Ange texten på den här sidan.
  2. Klicka på knappen för att konvertera texten.
  3. Öppna din facebook eller instagram.
  4. Klistra in texten.
Av vissa anledningar tillåter SNS inte den blankutrymme som mer än en. Men det begränsar vår textliga kreativitet. Den här sidan hjälper dig att bli av med dessa regler. Den här sidan konverterar din råa text och injicerar nollbredd mellanrum mellan mellanslags- eller radbrytningstecken. Och gör följande funktion möjligt:
  • mer mellanrum mellan orden
  • fler marginaler mellan punkterna
  • text streck
Det stöder instagram bildtextning, facebook post, twitter och wordpress och etc.