I kyrilliska språk, ҉ betyder en miljon. Det ser ut som en brusig signal, och överlappar med tidigare charactor. Folk gillar att använda detta för att dekorera textsträngen. Text blir svårt att säga, men synliga. Det är mycket lik osynligt bläck i iPhone. Utgången är oformaterad text som gör det möjligt att visa på facebook och twitter.

Vänligen ange texten:
Resultat: