Disken

0000 0
  • Kan användas för att räkna människor, göra poäng eller räkna musklick.
  • Den visar fyra siffror i början. När räknarens nummer överstiger 9999 blir den till 5 siffror. Antalet kan vara mellan -99999 och 999999.
  • Klicka bara för att räkna. Klicka på -knappen för att lägga till en och klicka på -knappen till minus en. Tangentbordsknappar finns också tillgängliga. Tryck på / space för att lägga till en, -knappen till minus en.
  • Titel och nummer kan redigeras.
  • När du klickar på knapparna kommer skärmen att fortsätta slå på.
  • Numret sparas i din webbläsare. Du kan uppdatera sidan när som helst.
  • Detta är en online-app. Ingen installation krävs.
  • Ingen garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått. Följ de lokala lagarna och användaren är ansvarig för eventuella kränkningar.