📊 Stapeldiagram

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applestapeldiagram
GoogleStapeldiagram
TwitterStapeldiagram
Unicodestapeldiagram
Synonymerdiagram, graf, stapel och staplar
KategoriObjekt | kontor

Bilder

Stapeldiagram emoji
emoji unicode menande
📊 1F4CA stapeldiagram