✖️ Multiplicera

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applemultiplikationstecken
GoogleTjockt multiplikationstecken
TwitterFet multiplikations-x
Unicodemultiplicera
Synonymeravbryt, multiplicera, multiplikation, tecken, x och ×
KategoriSymboler | matematik
Etikettnummer emoji | x mark emoji

Bilder

Multiplicera emoji
emoji unicode menande
✖️ 2716 FE0F multiplicera
2716 (*)
* icke-standardiserad emoji