🛤️ Räls

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applejärnvägsspår
GoogleRailway track
TwitterJärnvägsspår
Unicoderäls
Synonymerjärnväg och tåg
KategoriResor och platser | landtransporter

Bilder

Räls emoji
emoji unicode menande
🛤️ 1F6E4 FE0F räls
🛤 1F6E4 (*)
* icke-standardiserad emoji