⏲️ Timer

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Appletimer
GoogleTimer clock
TwitterTimer
Unicodetimer
Synonymerklocka, tid och tidtagarur
KategoriResor och platser | tid
Etiketttid emoji

Bilder

Timer emoji
emoji unicode menande
⏲️ 23F2 FE0F timer
23F2 (*)
* icke-standardiserad emoji