🖲️ Styrkula

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applestyrkula
GoogleTrackball
TwitterStyrkula
Unicodestyrkula
Synonymerdator, mus och styrkula
KategoriObjekt | dator
Etikettspel emoji

Bilder

Styrkula emoji
emoji unicode menande
🖲️ 1F5B2 FE0F styrkula
🖲 1F5B2 (*)
* icke-standardiserad emoji