🌒 Måne i första kvarteret

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼