När du söker efter dina vänner på Facebook, dina favorit vänner är alltid på toppen av listan, eftersom Facebook har en rankinglista över dina vänner i källkoden. Denna web app hjälper dig att hämta den vän lista på Facebooks källkod.

※Använd denna app på din egen Facebook-konto. Använd inte denna applikation för att kontrollera Facebook uppgifter om andra personer utan tillstånd för att undvika juridiska problem.※

Result