Gradskiva
  • En online-app app mäter vinkeln och lutningen för något objekt.
  • Använd bara en webbsida för att göra det. Ingen installation krävs.
  • Du kan använda en kamera på din mobila enhet för att mäta vinklarna.
  • skicka den här sidan till mobil enhet: qr-kod
  • Den röda stiftikonen är dragbar.
  • Vinklarnas värde kan ändras.
  • Utskrivbar version: protractor.pdf | protractor-x4.pdf
  • utarbetande-verktyg: HTML5 Canvas