Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
𓀞𓀟𓀠𓀡𓀢𓀣𓀤𓀥𓀦𓀧𓀨𓀩𓀪𓀫𓀬𓀀𓀁𓀂𓀃𓀄𓀅𓀆𓀇𓀈𓀉𓀊𓀋𓀌𓀍𓀎𓀏𓀑𓀒𓀓𓀔𓀕𓀖𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜𓀝𓁁𓁂𓁃𓁄𓁅𓁆𓁇𓁈𓁉𓁊𓁋𓁌𓁍𓁎𓁏𓁐𓁑𓁒𓁓𓁔𓁕𓁖𓁗𓁘𓁙𓀭𓀮𓀯𓀰𓀱𓀲𓀳𓀴𓀵𓀶𓀷𓀸𓀹𓀺𓀻𓀼𓀽𓀾𓀿𓁀𓁲𓁚𓁛𓁜𓁝𓁞𓁟𓁠𓁡𓁢𓁣𓁤𓁥𓁦𓁧𓁨𓁩𓁪𓁫𓁬𓁭𓁮𓁯𓁰𓁱𓁳𓁴𓁵
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
𓀞 man med en arm pekande framåt
𓀟 hastar man
𓀠 man med händerna upp på båda sidor
𓀡 man upp och ner
𓀢 man med händerna upp framför
𓀣 man med händerna upp bakom sig
𓀤 man dansar med armarna på ryggen
𓀥 man dansar med armarna framtill
𓀦 man med pinne och bunt på axeln
𓀧 man dunker i en murbruk
𓀨 man byggnad vägg
𓀩 man knåda i fartyget
𓀪 man i fartyg
𓀫 man som håller halsen på två emblematiska djur med panterhuvud
𓀬 man på två giraffer
𓀀 sittande man
𓀁 man med hand till mun
𓀂 man sitter på hälen
𓀃 sittande man med upphöjda händer
𓀄 hukande man gömmer sig bakom väggen
𓀅 sittande man gömmer sig bakom väggen
𓀆 sittande man under vas från vilken vatten rinner
𓀇 sittande man sträcker sig efter frigörelsessten, under vas från vilken vatten rinner
𓀈 sittande man som når ner, under vas från vilken vatten rinner
𓀉 trött man
𓀊 man utför hnw-rit
𓀋 man ständig korg på huvudet
𓀌 sittande man som håller åra
𓀍 sittande man som håller myndighetens scepter och herdens skurk
𓀎 soldat med pilbåge
𓀏 man med armarna bundna bakom ryggen
𓀑 man vars huvud slås med en yxa
𓀒 man faller
𓀓 man böjer sig
𓀔 barn sitter med handen till munnen
𓀕 barn sitter med armarna hängande
𓀖 barn bär röd krona
𓀗 böjd man lutad på personalen
𓀘 man lutar sig på gafflad personal
𓀙 man håller personal med näsduk
𓀚 staty av människan med personal och myndighetssprotor
𓀛 kung med personal och kärna med runt huvudet
𓀜 man slår med båda händerna
𓀝 man slår, med vänster arm hängande bakom ryggen
𓁁 sittande maninnehavspinne
𓁂 man håller limpa på matta
𓁃 man applicerar sko på marken
𓁄 man hotar med pinne
𓁅 man sådd frön
𓁆 man tittar över axeln
𓁇 asiatic
𓁈 kung på tronen innehar personal
𓁉 man sitter på klackarna håller framkoppen
𓁊 man klädd i tunika med fransar och håller späd
𓁋 man som håller i en sistrum
𓁌 dvärg-
𓁍 man håller upp kniven
𓁎 sittande man med upphöjd höger arm och vänster arm hängande
𓁏 sittande man med upphöjda armar
𓁐 sittande kvinna
𓁑 gravid kvinna
𓁒 kvinna som föder
𓁓 kombination av kvinna som föder och tre skinn knutna ihop
𓁔 kvinna och barn
𓁕 kvinna och barn (förenklad)
𓁖 kvinna på stol med barn i knät
𓁗 drottning som bär diadem och håller blomma
𓁘 kvinna med lotusblomma
𓁙 kvinna håller sistrum
𓀭 sittande gud
𓀮 sittande gud med scepter
𓀯 kung med uraeus
𓀰 kung med uraeus och flagellum
𓀱 kung med uraeus och flagellum
𓀲 kung som bär vit krona
𓀳 kung som bär vit krona med septer
𓀴 kung som bär röd krona med flagellum
𓀵 kung som bär röd krona
𓀶 kung som bär röd krona med septer
𓀷 kung som bär röd krona med flagellum
𓀸 herde sittande och lindad i mantel, hålla pinne
𓀹 skäggfri man sitter och håller kniven
𓀺 sittande syriska hållpinne
𓀻 ädla på stol
𓀼 ädel på stol med flagellum
𓀽 ädla som sitter på huk med flagellum
𓀾 stående mamma
𓀿 liggande mamma
𓁀 mamma på sängen
𓁲 vara s
𓁚 gud med solskiva och uraeus
𓁛 gud med falkehuvud och solskiva som håller ankh
𓁜 gud med falkehuvud och solskiva
𓁟 gud med ibis huvud
𓁠 gud med ramhuvud
𓁡 gud med ramhuvud som håller ankh
𓁢 gud med sjakalshuvud
𓁣 gud med Seth-djurhuvud
𓁤 ithyfallisk gud med två plymer, upplyft arm och flagellum
𓁥 gudinna med horned sun-disk
𓁦 gudinna med fjäder
𓁧 gudinna med fjäder som håller ankh
𓁨 gud med armar som stöder himlen och palmgrenen på huvudet
𓁩 gud med två plummar och septer
𓁫 gud med två plymer och scimitar
𓁭 gud bär röd krona med ankh
𓁮 gud med falkehuvud och två plummar
𓁯 huk gud
𓁰 mamma-formad gud
𓁱 mamma-formad gud i helgedom
𓁳 gud med falkehuvud och måne
𓁴 gudinna med katthuvud och sol med uraeus
𓁵 gud bär röd krona med septer