emoji | text symbol
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
⬿𖣫𖤂⤿⥿➡️⬅️⬇️⬆️↖️↙️↘️↗️🔄🔀↔️↕️⤴️🔃↩️↪️◀️▶️🔁⤵️🔽🔼👉👈👇👆

Relaterade artiklar: triangel symboler

※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
svart pil åt vänster
svart uppåtpil
svart nedåtpil
svart pil åt höger
nordost svart pil
svart pil nordväst
svart sydostpil
svart pil sydväst
svart pil vänster höger
upp ner svart pil
Vänsterpil med streck
uppåtpil med streck
nedåtpil med streck
högerpil med streck
Vänster-höger pil med streck
Uppåt Nedåt Triangelhuvudad Pil
Högerpil med spetsen nedåt
Högerpil med spetsen uppåt
vänsterpil med spetsen nedåt
Vänsterpil med spets uppåt
Högerpil med spetsen nedåt
Högerpil med spetsen uppåt
Pil åt vänster med spetsen nedåt
Vänsterpil med spetsen uppåt
Tre pilar åt vänster
Lång vänstervänd vågig pil
Pil åt vänster med prickad stjälk
⬿ Vågpil som pekar direkt åt vänster
Fyrdubbel pil åt vänster
Högerställd fyrdubbel pil
uppåtpilen
nordvästpilen
nordöstra pilen
sydostpilen
sydvästpil
vänsterpil med slag
högerpil med slag
vänster pil pil
höger vågpil
vänster pil med två huvud
uppåt två pilen
höger pil med två huvud
nedåt två pilen
vänsterpil med svans
högerpil med svans
vänsterpilen från stapeln
pil uppåt från stapeln
högerpil från stapeln
pil nedåt från stapeln
uppåtpilen med basen
vänsterpil med krok
högerpil med krok
vänsterpil med slinga
högerpil med slinga
vänster höger vågpil
vänster högerpil med slag
nedåt sicksackpilen
uppåtpilen med spetsen åt vänster
pil uppåt med spets åt höger
nedåtpilen med spetsen åt vänster
pil nedåt med spetsen åt höger
högerpil med hörnet nedåt
moturs högra halvcirkelpil
medurs övre halvcirkelpil
nordvästpil till lång bar
pil åt vänster för att stapla över höger pil till stapel
moturs öppna cirkelpilen
medurs öppna cirkelpilen
vänster harpun med stång uppåt
vänster harpun med stång nedåt
harpun med uppåt med höger mot höger
uppåt harpun med lutning åt vänster
höger harpun med stång uppåt
höger harpun med stång nedåt
nedåt harpun med lutning åt höger
nedåt harpun med lutning åt vänster
högerpil över vänsterpil
pil uppåt vänster om pil nedåt
vänsterpil över högerpil
vänsterparade pilar
uppåtkopplade pilar
högerkopplade pilar
nedåtkopplade pilar
vänster harpun över höger harpun
höger harpun över vänster harpun
vänster dubbelpil med slag
vänster höger dubbelpil med slag
höger dubbelpil med slag
uppåt ner dubbelpilen
nordväst dubbelpil
nordöstra dubbelpilen
sydöstra dubbelpilen
sydväst dubbel pil
vänster trippelpil
höger trippel pil
vänster vrida pilen
höger vridpilen
pil uppåt med dubbelslag
pil nedåt med dubbelslag
vänster streckad pil
uppåt streckad pil
höger streckad pil
nedåt streckad pil
vänsterpilen för att stapla
Tabbsymbol. Pil höger till stapel
vänster pilen
Symbol för Shift-tangenten / Vit uppåtpil
höger vit pil
nedåt vit pil
uppåt vit pil från stapeln
symbol för returtangenten
svart högerpekande triangel
Blixt
Åskstorm
tung sydostpil
tung högerpil
tung nordöstra pil
ritningspunkt högerpil
tung rundvippad högerpil
triangelhöjd högerpil
tung triangelhöjt högerpil
streckad triangelhöjd högerpil
tung streckad triangelhöjd högerpil
svart höger pil
tre-d toppljus höger pilspets
tre-d bottenljus höger pilspetsen
svart höger pilspets
tung svart krökt pil nedåt och höger
tung svart krökt uppåt och höger pil
knäböj svart höger pil
tung konkavspetsad svart högerpil
höger skuggad vit höger pil
vänster-skuggad vit högerpil
bakvinklad skuggad vit högerpil
framtiltad skuggad vit högerpil
tung nedre höger-skuggad vit högerpil
tung övre höger-skuggad vit högerpil
hackad nedre höger-skuggad vit högerpil
skåra övre högra skuggade vita högerpil
cirklar tung vit högerpil
vitfjäder högerpil
svartfjäder sydöstra pilen
svartfjäder högerpil
svartfjädern nordöstra pilen
tung svartfjäder sydöstra pilen
tung svartfjäder högerpil
tung svartfjädern nordöstra pilen
pilen med tagg med tagg till höger
tung höjdknäppt höger pil
kil-svans höger pil
tung kil-svans höger pil
öppen disposition höger pil
pil nedåt med hörnet åt vänster
pil nedåt
vänster högerpil
vänsterpil
höger pil
pil uppåt
uppåt vit pil på piedestalen
uppåt vit pil på piedestal med
uppåt vit pil på piedestal med vertikal stång
uppåt vit dubbelpil
uppåt vit dubbelpil på piedestalen
höger vit pil från väggen
nordväst pilen till hörnet
sydostpilen till hörnet
upp ned vit pil
högerpil med liten cirkel
pil nedåt vänster om pil uppåt
tre högerpilar
vänsterpil med vertikalt slag
högerpil med vertikalt slag
vänster högerpil med vertikalt slag
vänsterpil med dubbelt vertikalt slag
högerpil med dubbelt vertikalt slag
vänster högerpil med dubbelt vertikalt slag
vänster öppen huvud
höger öppet pil
vänster höger öppet pil
vänster dubbel pil
uppåt dubbel pil
höger dubbelpil
nedåt dubbelpilen
vänster höger dubbelpil
Nordost vit pil
Nordväst vit pil
Sydost vit pil
Sydväst vit pil
Vänster höger vit pil