Konfidentiella textsymboler

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
När du behöver dölja känslig information i ett dokument kan du täcka texten med svarta eller formade block, som att använda en markör. Så här gör du: Välj en blocksymbol och kopiera den. Gå till dokumentet du vill gömma text i, markera texten och klistra in blocket över det många gånger. Du kan också använda olika formade block som '▙ ▚ ▟ ▛▄ ▟▀▄▚' för detta.
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
hel kvadratisk block
övre halvan av det fyrkantiga blocket
nedre hälften av kvadratblocket
vänster halva kvadratblocket
höger halva kvadratblocket
kvadrant längst ner till höger i fyrkantigt block
kvadrant övre vänster i fyrkantigt block
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och nedre vänster och nedre höger
fyrkantig block innehåller kvadrant övre vänstra och nedre höger
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och övre högra och nedre vänster
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre vänstra och övre högra och nedre höger
fyrkantigt block innehåller kvadrant övre högra
fyrkantigt block innehåller kvadrant övre högra och nedre vänster
fyrkantigt block inkluderar kvadrant övre högra och nedre vänster och nedre höger
kvadrant nedre vänster i fyrkantigt block
ljus skugga av fyrkantigt block
medium skugga av kvadratisk block
mörk skugga av fyrkantigt block
svart cirkel