Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
kultur- och religionssymboler
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
dödskalle och benknotor
Kista
caduceus
ankh
ortodoxa kors
chi rho
kors av lorraine
korset av Jerusalem
stjärna och halvmåne
farsi symbol
adi shakti
fredsymbol
Hammare och skära
Yin Yang
hjulet av dharma
första kvartalet månen
sista kvartalet månen
skisserade grekiska korset
tungt grekiskt kors
öppet mittkors
tungt öppet mittkors
latin kors
skuggade vita latinska korset
skisserade latinska korset
malteserkors
Davidsstjärna
Fredens buddhistiska symbol.
Basmala är den islamiska frasen, "I Guds namn, den Nådigaste, Den Barmhärtigaste". Detta är frasen som reciteras före varje sura i Koranen - utom för den nionde. Detta är den bredaste unicode-karaktären.