Bråk symboler

∞ Matematiska symboler | α β ∑ Grekiska bokstäver | ⁽¹²³⁾ Subscript / superscript symboler | ½ ⅓ ¼ Bråk symboler
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
½¼¾

Du kan också kombinera fraktionssymbolerna själv.

※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
½ gemensam bråk - en halv
vanlig fraktion - en tredjedel
vanlig fraktion - två tredjedelar
¼ gemensam bråk - en fjärdedel
¾ gemensam bråk - tre fjärdedelar
gemensam bråk - en femtedel
gemensam bråk - två femtedelar
gemensam bråk - tre femtedelar
gemensam bråk - fyra femtedelar
gemensam bråk - en sjätte
vanlig fraktion - fem sjättar
gemensam bråk - en sjunde
gemensam bråk - en åttonde
vanlig fraktion - tre åttondelar
vanlig fraktion - fem åttondelar
vanlig fraktion - sju åttondelar
vanlig fraktion - en nionde
vanlig fraktion - en tiondel
gemensam bråk - noll tredjedelar
fraktionstal en