latinska bokstäver | latin utökade karaktärer

Inkludera bokstäver med accent och vanliga internationella skiljetecken. Stora alfabet: franska, spanska, tyska och isländska.
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
Æ Latinbokstaven Æ
Á Latinbokstav A med akut
 Latin bokstav A med circumflex
 Latin bokstav A med circumflex
À latin bokstav A med grav
Å Latinbokstav A med ringen ovan
à Latinbokstav A med tilde
Ä Latin bokstäver A med diabetese
Ç Latin bokstav C med cedilla
Ð Latinska bokstaven Eth. En kryptovaluta. "Dogecoin".
É Latinbokstav E med akut
Ê Latin bokstav E med circumflex
È Latinbokstaven E med grav
Ë Latin bokstäver E med diabetese
Í Latinbokstaven I med akut
Î Latinbokstav I med circumflex
Ì Latinbokstav I med grav
Ï Latin Capital I med diabetese
Ñ Latinbokstav N med tilde
Ó Latinbokstav O med akut
Ô Latin bokstav O med circumflex
Ò Latinbokstav O med grav
Ø Latinbokstav O med stroke
Õ Latinbokstav O med tilde
Ö Latinska bokstaven O med diabetese
Þ latinska bokstaven Thorn
Ú Latinbokstaven U med akut
Û latin bokstaven U med circumflex
Ù Latinbokstav U med grav
Ü latinska bokstaven U med diabetese
Ý latinska bokstaven Y med akut
á latin liten bokstav A med akut
â liten bokstav A med circumflex
æ latin liten bokstav Æ
à latinsk bokstav A med grav
å liten bokstav A med ringen ovan
ã liten bokstav A med tilde
ä latinsk liten bokstav A med diarrese
ç latin liten bokstav C med cedilla
é latin liten bokstav E med akut
ê liten bokstav E med circumflex
è latin liten bokstav E med grav
ð latin liten bokstav Et
ë latinsk liten bokstav E med diabetese
í latin liten bokstav jag med akut
î latin liten bokstav I med circumflex
ì latin liten bokstav I med grav
ï latinsk liten bokstav jag med diabetese
ñ liten bokstav N med tilde
ó latin liten bokstav O med akut
ô latinsk liten bokstav O med circumflex
ò latinsk liten bokstav O med grav
ø latin liten bokstav O med stroke
õ latin liten bokstav O med tilde
ö latinsk liten bokstav O med diereser
ß latin liten bokstav skarp S
þ latin liten bokstav Thorn
ú latinsk liten bokstav U med akut
û latinsk liten bokstav U med circumflex
ù latinsk liten bokstav U med grav
ü latinsk liten bokstav U med diarrese
ý latin liten bokstav Y med akut
ÿ latinsk liten bokstav Y med diereser