Diverse symboler

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
Bil sladdar
Handikappanpassad bil
Växelvis enkelriktad trafik åt vänster
Svart trafik i två riktningar åt vänster
Vit trafik med dubbelriktning åt vänster
Svart vänsterfilssammanfogning
Vit vänsterfilssammanslagning
Vänsterstängd post
Begränsad vänsterinpassning-1
Skylt 'Kör sakta'
Tungt vitt nedåtriktat triangel
Fallande diagonal i vit cirkel i svart kvadrat
Begränsad vänster ingång-2
Universell återvinningssymbol
Återvinningssymbol för plast av typ 1
Återvinningssymbol för plast typ 2
Återvinningssymbol för plast typ 3
Återvinningssymbol för plast av typ 4
Återvinningssymbol för plast av typ 5
Återvinningssymbol för plast typ 6
Återvinningssymbol för plast av typ 7
Återvinningssymbol för generella material
Svart universell återvinningssymbol
Symbol för återvunnet papper
Symbol för delvis återvunnet papper
Mellanstort liten vit cirkel
Äktenskapssymbol
Skilsmässasymbol
Symbol för samboförhållande
Symbol för japansk bank
Gravsten symbol
Historisk plats
Kugghjul utan nav
Kugghjul med handtag
Kartsymbol för fyrtorn