Inte lika-symbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
=><
HTML Betydelse
&ne;
&#8800;
U+2260
Inte lika-symbol
Inte lika-symbolen, betecknad som ≠, används inom matematik och datavetenskap för att indikera att två värden eller uttryck inte är lika med varandra.

Vad är inte lika-symbolen?

Inte lika-symbolen, symboliserad som ≠, används för att ange att två värden eller matematiska uttryck inte är lika med varandra.

Användningar av inte lika-symbolen inom olika områden

Inte lika-symbolen (≠) har användningar inom flera discipliner:

 • Matematik: Används vanligtvis inom algebra, kalkyl och talteori.
 • Datavetenskap: Används i programmeringsspråk för villkorsutsagor.
 • Statistik: Används för att ange olikhet i statistiska tester.
 • Ingenjörsvetenskap: Används för villkorslogik inom ingenjörsmodeller.

Olika representationer i Google Sheets, Excel och programmering

I kalkylbladsprogram och programmeringsspråk kan "inte lika"-operatorn representeras på olika sätt:

 • Google Sheets och Excel: Båda använder vanligtvis "inte lika"-operatorn representerad som <>.
 • Python, Java, C/C++ och JavaScript: Dessa programmeringsspråk representerar "inte lika"-operatorn som !=. I JavaScript kan strikt olikhet också representeras som !==.

Så här skriver du inte lika-symbolen med hjälp av tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ner Alt-tangenten och skriv 8800 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Tryck på Option + =.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 2260 och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna tecknet &ne; eller det numeriska tecknet &#8800;.
 • LaTeX: För att skriva inte lika-symbolen i LaTeX, använd kommandot \neq.

Symbolbilder

Inte lika-symbol