Sektionsmärke

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
§
HTML Betydelse
§ §
§
U+A7
Paragraftecken
Detta är den vanliga symbolen som används för att hänvisa till enskilda avsnitt i en text, särskilt i juridiska texter.

Vad är paragraftecken?

Paragraftecknet, representerat som § och ibland informellt kallat "dubbels", "paragraftecken" eller helt enkelt "paragraf", används vanligtvis i juridiska, vetenskapliga och andra formella texter för att hänvisa till enskilda avsnitt eller klausuler i ett dokument. Denna symbol ger ett tydligt sätt att hänvisa till specifika delar av en text, vilket säkerställer precision vid citering och diskussion.

Hur man använder paragraftecken

För att använda paragraftecknet, sätt det före numret på det avsnitt som refereras till.

En vanlig form är: § 5 eller §§ 5-7

Vanliga användningsområden inkluderar:

 • I juridiska dokument för att hänvisa till ett specifikt avsnitt eller en klausul.
 • I akademiska uppsatser för att hänvisa till avsnitt i tidigare studier eller föreskrifter.
 • I manualer eller guider för att dirigera läsare till relevanta avsnitt.

När du använder symbolen är det viktigt att se till att avsnitten är tydligt numrerade för att ge klarhet för läsaren.

Olika användningar av paragraftecken i olika länder

Paragraftecknet (§) är erkänt globalt, men dess användning kan variera beroende på lokala praxis eller kulturella nyanser. Här är några insikter om dess användning i olika länder:

 • USA: Används ofta i juridiska dokument för att hänvisa till specifika avsnitt i lagar och föreskrifter.
 • Tyskland: Används ofta för att hänvisa till enskilda paragrafer (paragrafen) i lagar, t.ex. "§ 90 StGB" för paragraf 90 i den tyska strafflagen.
 • Brasilien: Används i juridiska texter för att hänvisa till avsnitt i lagar.
 • Mexiko: Används i juridiska sammanhang för att hänvisa till avsnitt i juridiska dokument.
 • Sverige: Markerar avsnitt i juridiska dokument, känt som "paragraftecken".
 • Finland: Kallas "pykälämerkki" och används i juridiska texter.
 • Spanien: Mindre vanligt förekommande, men kan hittas i vissa juridiska sammanhang.
 • Italien: Förekommer ibland i italienska juridiska dokument.
 • Schweiz: Används i lagar och juridiska föreskrifter.
 • Österrike: Används för att referera till avsnitt i lagar och andra juridiska dokument.

Vanliga fel vid användning av paragraftecken

 1. Använda § utan tydliga avsnittsnummer: Se alltid till att dokumentet har tydligt numrerade avsnitt när du refererar med paragraftecknet.
 2. Förväxla det med andra symboler: Förväxla inte § med symboler som ¶ (pilcrow) eller andra noteringssymboler.
 3. Felaktig användning av dubbla paragraftecken: §§ ska användas när du refererar till en rad av avsnitt, inte bara ett.
 4. Överanvändning: I dokument där avsnittshänvisningar är frekventa, överväg att använda en kombination av ord och symboler för att undvika överflödighet och förbättra läsbarheten.

Historiskt ursprung av paragraftecken

Paragraftecknet, känt som "sectio" på latin, har sitt ursprung i antika romerska skrifter. Skrivare använde ett liknande märke för att indikera ett avbrott eller paus i texten, vilket över tid utvecklades till den symbol vi känner igen idag. Dess association med juridiska och formella dokument började under medeltiden, där det användes för att beteckna avsnitt i lagar och religiösa texter.

Så här skriver du paragraftecknet med tangentbordskombinationer och Alt-koder

 • På Windows: Håll ned Alt-tangenten på tangentbordet och skriv 0167 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • På Mac: Tryck på Option + 6.
 • På många Linux-system: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00a7 och tryck på Enter.
 • För HTML-kodning: Använd den namngivna entiteten § eller den numeriska entiteten §.

Symbolbilder

Paragraftecken