Service Mark Symbol (Symbol för tjänstemärke)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
®©
HTML Betydelse
℠
U+2120
Symbol för tjänstemärke
Representerar ett oregistrerat tjänstemärke och indikerar att en mark används för att marknadsföra eller varumärka tjänster. Det innebär en anspråk på rättigheterna till en mark för tjänster, även när den officiella registreringen av tjänstemärket inte är avslutad.

Förstå symbolen för tjänstemärke (℠)

Medan varumärken gäller för varor, gäller tjänstemärken för tjänster. Symbolen för tjänstemärke, betecknad som ℠, är en motsvarighet till ™-symbolen men för tjänster istället för produkter.

  • Symbol för tjänstemärke (℠): Denna symbol används för oregistrerade tjänstemärken och indikerar ett anspråk på ett specifikt namn, slogan eller logotyp som representerar tjänster. Liksom ™-symbolen anger den ett anspråk på en specifik mark även om den officiella registreringen inte är klar. Men den gäller specifikt för tjänster istället för varor.

Till exempel kan ett företag som erbjuder finansiell rådgivning använda ℠-symbolen bredvid sitt varumärkesnamn för att visa sitt anspråk på den specifika tjänsterepresentationen.

Vikten av tjänstemärken inom varumärkesbyggande

I dagens ekonomi utgör tjänster en betydande del av marknaden. Därför är det viktigt att skydda ett varumärkes identitet inom tjänstesektorn. Tjänstemärken ger företag möjlighet att hävda sina unika tjänster och skilja sig från konkurrenterna. Det är viktigt för tjänsteleverantörer att förstå och använda ℠-symbolen korrekt för att tydligt signalera sin brands särskiljande karaktär och värdeerbjudande.

Verkligt fall: Stora strömningstjänster

Populära strömningstjänster som Netflix eller Spotify tillhandahåller tjänster istället för fysiska varor. När dessa företag först lanserades kan de ha använt ℠-symbolen bredvid sina namn, sloganer eller logotyper för att visa sitt anspråk på den specifika representationen av strömningstjänster. När de etablerade sig och registrerade sina tjänstemärken kunde de sedan övergå till att använda ®-symbolen.

Rättsliga konsekvenser av symboler för tjänstemärken

Precis som ™-symbolen erbjuder inte ℠-symbolen det fullständiga juridiska skyddet som följer med en officiell registrering. Men den ger en offentlig anspråk på äganderätten till en specifik tjänsterepresentation. Företag uppmanas att registrera sina tjänstemärken för ett starkt juridiskt skydd mot potentiella intrång eller tvister.

Så använder du symbolen för tjänstemärke

Symbolen för tjänstemärke (℠) ska placeras omedelbart efter namnet, logotypen eller sloganen som den refererar till, helst i det övre högra hörnet. Till exempel:

ServiceName℠

Andra användningsområden inkluderar:

  • I digitala annonser för tjänster.
  • På företagets webbplats, på startsidan eller Om oss-sidan.
  • Inom marknadsföringsmaterial för tjänstebaserade evenemang eller kampanjer.

Symbolbilder

Symbol för tjänstemärke