Vad är min värdnamn?

värdnamn är en etikett som tilldelas en enhet som är ansluten till ett datornätverk och som används för att identifiera enheten i olika former av elektronisk kommunikation.

Min värdnamn är:ec2-34-204-191-31.compute-1.amazonaws.com