⇩ ⇩ ⇩
#
Fetstil Fet / kursiv text är ett vanligt sätt att betona texten, som att markera texten, citationstecken eller folks tal, etc.Det finns tre stilar, inkludera fet text, fet kursiv text och kursiv text. Du kan ändra textstilen genom att välja alternativen.