⇩ ⇩ ⇩
#
gammal engelsk text Det gamla engelska teckensnittet kallades också Fraktur eller Blackletter .Detta teckensnitt användes i hundratals år fram till 1941.