⇩ ⇩ ⇩
#
Kapitäler kallas också small capitals eller petite caps . I allmänhet är versaler större och små bokstäver mindre.Detta brev ser dock med stora bokstäver, men textstorleken är densamma som gemener. Microsoft Word , Apple Pages och Libre Office har alla den här funktionen inbyggd.