⬛ Stor svart ruta

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applestor svart kvadrat
GoogleStor svart ruta
TwitterSvart fyrkant, stor
Unicodestor svart ruta
Synonymergeometrisk, inramad, ruta och svart
KategoriSymboler | geometrisk
Etikettsvart emoji | listpunkt

Bilder

Stor svart ruta emoji
emoji unicode menande
2B1B stor svart ruta
⬛️ 2B1B FE0F (*)
◼️25FC FE0Fmellanstor svart ruta, Medelstor svart ruta, Svart fyrkant, mellan eller medelstor svart kvadrat
25FC (*)
25FEmellanliten svart ruta, Medelliten svart ruta, Svart fyrkant, medel/liten eller ganska liten svart kvadrat
◾️25FE FE0F (*)
▪️25AA FE0Fliten svart ruta, Svart fyrkant, liten eller liten svart kvadrat
25AA (*)
* icke-standardiserad emoji