⬜ Stor vit ruta

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applestor vit kvadrat
GoogleStor vit ruta
TwitterStor vit kvadrat
Unicodestor vit ruta
Synonymergeometrisk, inramad och ruta
KategoriSymboler | geometrisk
Etikettvit emoji

Bilder

Stor vit ruta emoji
emoji unicode menande
2B1C stor vit ruta
⬜️ 2B1C FE0F (*)
◻️25FB FE0Fmellanstor vit ruta, Medelstor vit ruta, Vit fyrkant, mellan eller medelstor vit kvadrat
25FB (*)
25FDmellanliten vit ruta, Medelliten vit ruta, Vit fyrkant, mellan/liten eller ganska liten vit kvadrat
◽️25FD FE0F (*)
▫️25AB FE0Fliten vit ruta eller Liten vit kvadrat
25AB (*)
* icke-standardiserad emoji