⛏️ Hacka

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applehacka
GooglePick
TwitterHacka
Unicodehacka
Synonymergruvarbete, hacka och verktyg
KategoriObjekt | verktyg

Bilder

Hacka emoji
emoji unicode menande
⛏️ 26CF FE0F hacka
26CF (*)
* icke-standardiserad emoji