🛡️ Sköld

Kopiera / klistra

Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼

Menande

Applesköld
GoogleShield
TwitterSköld
Unicodesköld
Synonymersköld och vapen
KategoriObjekt | verktyg

Bilder

Sköld emoji
emoji unicode menande
🛡️ 1F6E1 FE0F sköld
🛡 1F6E1 (*)
* icke-standardiserad emoji