Vad är min Facebook-ID? User ID / Page ID

Vänligen ange facebook personlig URL här.
Det stöder också Facebook-sida och grupper.

Resultat

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />

Hur man får Facebook personlig URL?

  1. Klicka på den här länken: https://www.facebook.com/me
  2. Det kommer att omdirigera till din personliga facebook url och kopiera webbadressen.

Inställning fb:admin i metatagg

För att ge en admin behörighet att hantera Facebook kommentarer plugin, måste du konfigurera en metatagg på sidan, så som
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} är ett numeriskt ID