@
Det kommer att konvertera till särskild webbadress, skulle smartphone öppna Instagram app.