Online Closure Compiler

Komprimera dina tillgångar med hjälp av closure compiler nätet. Stöd CSS och Javascript.

JS/CSS Kod

Minified Resultat

  1. eller dra och släppa filen här.

Filer kommer att komprimeras så.

Komprimera Återställ

Minified Resultat  Kompressionsförhållande:

eller dra och släppa filen här.
Ladda ner startar automatiskt.

Den Google Closure Compiler är ett verktyg för att göra JavaScript nedladdning och springa snabbare. Det är en sann kompilator för JavaScript. I stället för att kompilera från källspråk till maskinkod, sammanställer det från JavaScript för att bättre JavaScript. Det tolkar JavaScript, analyserar den, tar bort döda kod och skriver och minimerar vad som finns kvar. Det kontrollerar också syntax, variabelreferenser, och typer, och varnar om vanliga JavaScript-fallgropar.