pingtest

Tid --
Server/servrar --
Klient --
--
ms
Min. / Max.
-- / --
Medel
--
StdAv
--
Median
--
Räkna
--
Framgång
--
  • ping kallas också latency eller jitter . Den använder strömteknologi för att testa din nätverksanslutningskvalitet av den närmaste servern.
  • Onlinespelspelare och fjärrterminalarbetare behöver låg latens för nätverket. Den här sidan ger ett rättvist sätt att testa din nätverksstatus. Mindre än 50 ms är perfekt, mindre än 100 ms är fortfarande okej och mer än 300 ms är hemskt. Om linjen i diagrammet är stabil är ditt nätverk stabilt. Om linjen i diagrammet är instabil är ditt nätverk inte stabilt. Du kan också titta på medelvärdet och standardavvikelsen.
  • 1000ms = 1 sekund
  • Testet kommer att stoppa om du inte tittar på det på den här sidan. Eftersom webbläsaren har en inbyggd energisparfunktion, vilket bromsar testprogrammet för att göra resultatet felaktigt.
  • Du behöver inte en kommandorad i terminalen. Den här sidan är en webbapp. Du behöver inte installera appen eller programvaran.
  • Följ de lokala lagarna och användaren är ansvarig för eventuella kränkningar. Varje sida eller applikation tillhandahålls "som den är", utan garanti av något slag, uttryckligt eller underförstådd.