Meny

Hamburger menysymbol, navigationsikon, ikon för utvidgning / kollaps, kontextuell meny och symboler med tre punkter.
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
hamburgare-ikonen
hamburgare-menyikonen
inringat kinesiskt tecken "tre"
strikt ekvivalent symbol. fyra linjer symbol.
tre vertikala svarta prickar
vertikal ellips-symbol
fyra vertikala svarta cirklar
fyra vertikala svarta rutor
mittlinje horisontell ellips-symbol
horisontell ellipsis symbol
proportion symbol. fyra prickar i kvadrat.
svart uppåtpekande triangel
svart nedåtpekande triangel
svart högerpekande triangel
vit uppåtpekande triangel
vit nedåtpekande triangel
vit högerpekande triangel
upp pilen symbol
nedåt pilen symbol
︿ chevronsymbol pekar uppåt
chevronsymbol pekar nedåt
dubbel uppåtvinkel
dubbel nedåt pekvinkel
𓏬 tre vertikala vita cirklar
𓃑 nio prickar
Fyrkant fyra hörn