Ellipsistecken

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
.
HTML Betydelse
…
…
U+2026
Ellips
Ellipsstecken, symboliserat av …, är en serie av tre punkter som indikerar en utelämning eller en paus i tal eller skrift.

Vad är ellipsstecken?

Ellipsstecken, symboliserat av …, används ofta för att indikera en paus, utelämning av ord eller ett avslutat tankespår. Det kan också användas för att ange en ofullständig lista eller för att antyda fortsättning.

Exempel på användning av ellipsstecken

Inom litteraturen kan ett ellipsstecken användas för att indikera en karaktärs tvekan, till exempel: "Jag trodde att jag såg... strunta i det."

Användning av ellipsstecken i formell skrift

Inom formell skrift används ofta ellipsstecken för att indikera utelämnade delar av citerat material. Till exempel kan irrelevanta avsnitt utelämnas och ersättas med ett ellipsstecken för att förkorta citatet samtidigt som dess mening bevaras.

Tillämpningar och unika användningar av ellipsstecken

Ellipsstecken (…) har olika tillämpningar och unika användningar:

  • Litteratur: Används för att indikera en paus, utelämning av ord eller ett avslutat tankespår.
  • Matematik: Används för att representera en ofullständig följd eller lista.
  • Grafisk design: Används i design för att antyda fortsättning.
  • Webb- och appdesign: Används för att representera förkortad text eller för att indikera att mer innehåll finns tillgängligt.
  • Journalistik: Används i citerat material för att indikera utelämnade delar.

Så här skriver du ellipsstecken med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt och skriv 0133 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt.
  • Mac: Tryck Option + ;.
  • Linux: Tryck Ctrl + Shift + u, skriv sedan 2026 och tryck Enter.
  • HTML: Använd det namngivna entiteten … eller det numeriska entiteten ….
  • LaTeX: För att skriva ellipsen i LaTeX, använd kommandot \ldots.

Symbolbilder

Ellips