Kubtecken (Upphöjt tre)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
³¹²^
HTML Betydelse
³ ³
³
U+B3
Kubtecken
Även känt som upphöjt tre, detta tecken används oftast inom matematik, naturvetenskap och teknik för att indikera upphöjning i tredje potens av ett tal eller en variabel.

Vad är kubtecknet?

Kubtecknet, representerat av ³, används främst inom matematik, naturvetenskap och teknik för att beteckna tredje potens av ett tal eller en variabel.

Formler och beräkningar med kubtecknet

Kubtecknet (³) används för att beteckna upphöjning i tredje potens inom matematik, vilket innebär att multiplicera ett tal med sig självt två gånger. Formeln för att representera tredje potens är:

x³ = x × x × x

Exempel på användning av kubtecknet:

 • För talet 2: 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
 • För talet 3: 3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Alternativa sätt att representera kubtecknet

Förutom de traditionella metoderna finns det alternativa sätt att representera kubtecknet i Google Sheets, Excel och Google Search:

 • Google Sheets och Excel: Du kan använda ^3 i formler för att indikera tredje potens. Till exempel, 2^3 = 8.
 • Google Search: Om du försöker använda ³-tecknet i en Google-sökning kan du helt enkelt skriva "upphöjt tre" eller använda "^3" för att representera konceptet. Till exempel kommer en sökning på 2^3 att ge resultat relaterade till talet 2 i tredje potens.
 • Spotlight (Mac): Du kan använda ^3 för att utföra kuberelaterade beräkningar direkt i sökfältet. Till exempel, om du skriver 2^3 visas resultatet som 8.

Tillämpningar och unika användningsområden för kubtecknet

Kubtecknet (³) har olika tillämpningar och unika användningsområden:

 • Matematik: Indikerar tredje potens av ett tal eller en variabel.
 • Naturvetenskap: Används i formler för att beteckna termer i tredje potens.
 • Enheter: Används i enhetsbeskrivningar, som m³ för kubikmeter.
 • Programmering: Används ibland i kod för att representera termer i tredje potens.

Så här skriver du kubtecknet med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0179 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Tryck på Option + 00B3.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00B3 och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna entiteten ³ eller den numeriska entiteten ³.
 • LaTeX: För att skriva kubtecknet i LaTeX, använd kommandot ^{3}.

Symbolbilder

Kubtecken