Upphöjt tecken (Superscript Two)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
²¹³^
HTML Betydelse
² ²
²
U+B2
Upphöjt tecken
Känt som Upphöjt Två, används detta tecken vanligtvis inom matematik, vetenskap och ingenjörsvetenskap för att indikera kvadrering av ett tal eller en variabel.

Vad är Upphöjt tecken?

Upphöjt tecken, representerat av ², används främst inom matematik, vetenskap och ingenjörsvetenskap för att beteckna kvadrering av ett tal eller en variabel.

Formler och beräkningar med Upphöjt tecken

Upphöjt tecken (²) används för att symbolisera kvadrering inom matematik, vilket innebär att multiplicera ett tal med sig självt. Formeln för att representera kvadrering är:

x² = x × x

Exempel på användning av Upphöjt tecken:

 • För talet 2: 2² = 2 × 2 = 4
 • För talet 5: 5² = 5 × 5 = 25

Alternativa sätt att representera Upphöjt tecken

Förutom traditionella metoder finns det alternativa sätt att representera Upphöjt tecken i Google Sheets, Excel och Google Search:

 • Google Sheets och Excel: Du kan använda ^2 i formler för att indikera kvadrering. Till exempel, 3^2 = 9.
 • Google Search: Om du försöker använda tecknet ² i en Google-sökning kan du helt enkelt skriva "squared" eller använda "^2" för att representera konceptet. Till exempel kommer en sökning efter 3^2 att ge resultat relaterade till kvadraten av 3.
 • Spotlight (Mac): Du kan använda ^2 för att utföra kvadratberäkningar direkt i sökfältet. Till exempel kommer att skriva 3^2 att visa resultatet som 9.

Tillämpningar och unika användningsområden för Upphöjt tecken

Upphöjt tecken (²) har olika tillämpningar och unika användningsområden:

 • Matematik: Indikerar kvadrat av ett tal eller en variabel.
 • Vetenskap: Används i formler, som (E = mc²), för att beteckna upphöjda termer.
 • Enheter: Används i enhetsbeskrivningar, som m² för kvadratmeter.
 • Textformatering: Används ibland i text av stilistiska skäl, som att skriva datum som "2nd".

Så här skriver du Upphöjt tecken med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0178 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: Tryck på Option + 00B2.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00B2 och tryck på Enter.
 • HTML: Använd namngiven entitet ² eller numerisk entitet ².
 • LaTeX: För att skriva Upphöjt tecken i LaTeX, använd kommandot ^{2}.

Symbolbilder

Upphöjt tecken