Gradtecken

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
°
HTML Betydelse
° °
°
U+B0
Standardgradtecken
Detta är det vanliga gradtecknet som används för att representera grader i temperatur, vinklar eller andra sammanhang där begreppet grad är tillämpligt.

Vad är ett gradtecken?

Gradtecknet, som betecknas som °, används vanligtvis i olika sammanhang för att representera begreppet 'grad'. Det syns oftast i temperaturmätningar (som 25°C) och för att ange vinklar (t.ex. en 90° rät vinkel).

Hur använder man ett gradtecken?

Gradtecknet används på ett enkelt sätt, direkt efter det nummer det modifierar. Några vanliga användningsområden inkluderar:

 • I temperaturmätningar: 37°C eller 98,6°F. Alternativt kan integrerade symboler också användas: 37℃ eller 98,6℉.
 • För att ange vinklar: en 45° vinkel.
 • I geografiska koordinater: 35°N latitud eller 75°V longitud.

OBS! När man anger temperatur är det viktigt att också ange temperaturskalan, antingen genom att använda Celsius (°C eller ) eller Fahrenheit (°F eller ). Kom ihåg att de integrerade symbolerna redan inkluderar gradtecknet.

Olika mellan gradtecknet och andra liknande symboler

Det är viktigt att skilja gradtecknet från andra liknande symboler. Till exempel kan ring ovanför-tecknet (˚) se liknande ut men har en annan användning. Se alltid till att använda rätt symbol för tydlighet och noggrannhet.

Vanliga missförstånd med gradtecknet

 1. Förväxla gradtecknet med primtecknet (′) och dubbelt primtecken (″), som anger minuter respektive sekunder i geografiska koordinatsystem.
 2. Glömma att ange temperaturskalan (℃ eller ℉) när man anger temperaturer, vilket kan leda till missförstånd.

Historia om gradtecknet

Den exakta ursprunget till gradtecknet är inte väl dokumenterat, men dess användning kan spåras tillbaka flera århundraden, särskilt inom astronomiska sammanhang. När standardiserade mätsystem utvecklades spreds symbolens användning mer, särskilt inom matematik och vetenskap.

Så här skriver du gradtecknet med hjälp av tangentbordsgenvägar och Alt-koder

 • På Windows: Håll ned Alt-tangenten på tangentbordet och skriv 0176 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • På Mac: Tryck på Option + Shift + 8.
 • På många Linux-system: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan b0 och tryck på Enter.
 • För HTML-kodning: Använd det namngivna entiteten ° eller den numeriska entiteten °.

Vanliga användningsområden för gradtecknet inom olika discipliner

 • Matematik: Gradtecknet används ofta för att ange vinklar. Till exempel kan man inom trigonometri hänvisa till vinklarna i en triangel som 30°, 60° och 90°.
 • Geografi: Inom geografiska koordinater betecknar gradtecknet latitud och longitud, som t.ex. 40°N 70°V.
 • Fysik och teknik: Gradtecknet används för att ange temperatur, särskilt inom termodynamik, som kokpunkten för vatten vid 100°C.
 • Astronomi: Gradtecknet används för att uttrycka storleken på himlakroppar eller fenomen när de observeras från jorden, som att månens synliga storlek är cirka 0,5°.

Vinkelnotationer och deras relation till gradtecknet

Vinklar är grundläggande inom matematik, fysik och teknik. Medan gradtecknet (°) allmänt används för att beteckna vinkelns mått, finns det olika symboler som representerar specifika typer av vinklar eller vinkelkonstruktioner. Att förstå skillnaden mellan dessa symboler och det allmänna gradtecknet är viktigt för tydlig och exakt kommunikation. Här är några av de vanligaste och specialiserade vinkelsymbolerna:

 • - Representerar en vinkel som bildas av två strålar med en gemensam ändpunkt.
 • - Anger en rät vinkel, som mäter exakt 90°.
 • och - Symboler som används för vinklar, där ofta representerar ett specifikt vinkelsepar mellan två linjer.
 • - Används ofta för att representera en uppmätt vinkel, särskilt inom geometriska sammanhang.
 • - Betecknar vinkeln mellan tre eller flera plan som skär varandra vid en gemensam punkt.
 • och - Representerar bågvinklar som är relaterade till cirkulära segment.
 • , , , , , , , , , och - Dessa är specialiserade symboler som används inom olika matematiska eller tekniska sammanhang för att beteckna specifika vinkelkonstruktioner eller förhållanden.
 • 📐 - Representerar ett ritverktyg, vinkelmått eller vinkelhake, som ofta används för att rita eller mäta vinklar.

Själva gradtecknet (°) används efter ett nummer för att kvantifiera vinkelns storlek. Till exempel, när vi säger att en vinkel mäter 45°, specificerar vi att dess storlek är mitt emellan en rät vinkel (90°) och en rak linje (0° eller 180°). Även om dessa vinkelnotationer hjälper till att visualisera eller konstruera vinklar, kvantifierar gradtecknet dem.

Användbara verktyg

Online vinkelhake - Denna interaktiva webbapplikation gör det möjligt att mäta vinklar med hjälp av din mobila enhet.

Symbolbilder

Standardgradtecken