Disjunktionssymbol (ELLER)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
¬
HTML Betydelse
∨
∨
U+2228
Disjunktionssymbol (ELLER)
Disjunktionssymbolen, betecknat som ∨, representerar den logiska operationen av disjunktion, som är sann när minst en av dess operander är sann.

Vad är disjunktionssymbolen (ELLER)?

Disjunktionssymbolen, symboliserad av ∨, används inom logik för att beteckna den logiska operationen av disjunktion. En disjunktion är sann när minst en av dess operander är sann.

Alternativa representationer inom programvara och programmering

Inom olika programapplikationer och programmeringsspråk kan "eller"-operationen representeras på olika sätt:

 • JavaScript (JS): Den logiska "eller"-operationen representeras med ||. Till exempel, x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Använder funktionen OR(), som i =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Använder främst funktionen OR(), som =OR(A1>10, B1<5). Dessutom kan + användas som en förkortning för "eller" i matrisformler.

Användningar av disjunktionssymbolen inom olika områden

Disjunktionssymbolen (∨) har tillämpningar inom flera discipliner:

 • Matematik: Används i propositionell logik och andra matematiska sammanhang.
 • Datavetenskap: Används inom programmering för logiska operationer och villkor.
 • Filosofi: Används inom formell logik och filosofiska argument.

Tolkningen av disjunktionssymbolen beror till stor del på dess kontextuella användning, vare sig det är inom akademiska discipliner eller tillämpad vetenskap.

Så här skriver du disjunktionssymbolen med tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv in den lämpliga koden på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten. (Den specifika Alt-koden kan variera beroende på teckensnitt och programvara.)
 • Mac: Den specifika genvägen kan variera. Ofta krävs specialiserad programvara eller inställningar.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan in den hexadecimala koden för Unicode och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna tecknet som passar för disjunktionssymbolen eller dess numeriska tecken.
 • LaTeX: För att skriva disjunktionssymbolen i LaTeX, använd kommandot \lor.

Symbolbilder

Disjunktionssymbol (ELLER)