Negation Symbol (NOT)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
¬
HTML Betydelse
¬ ¬
¬
U+AC
Negationssymbol (NOT)
Negationssymbolen, som betecknas som ¬, representerar den logiska operationen av negation. Den ger sant när dess operand är falskt och vice versa.

Vad är Negationssymbolen (NOT)?

Negationssymbolen, som symboliseras av ¬, används inom logiken för att beteckna den logiska operationen av negation. En negation ger sant när dess operand är falsk och vice versa.

Alternativa representationer i programvara och programmering

I olika program och programmeringsspråk kan "not"-operationen representeras på olika sätt:

 • JavaScript (JS): Den logiska "not" representeras med !. Till exempel !x.
 • Google Sheets: Använder funktionen NOT(), som i =NOT(A1=10).
 • Excel: Använder främst funktionen NOT(), som =NOT(A1=10).

Användningar av Negationssymbolen inom olika områden

Negationssymbolen (¬) har användningar inom flera discipliner:

 • Matematik: Används i stor utsträckning inom satslogik och andra matematiska sammanhang.
 • Datavetenskap: Används inom programmering för logiska operationer och villkor.
 • Filosofi: Används inom formell logik och filosofiska argument.

Tolkningen av Negationssymbolen beror till stor del på dess kontextuella användning, vare sig det är inom akademiska discipliner eller tillämpade vetenskaper.

Så här skriver du Negationssymbolen med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv in den lämpliga koden på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten. (Den specifika Alt-koden kan variera beroende på teckensnitt och programvara.)
 • Mac: Den specifika genvägen kan variera. Ofta krävs specialiserad programvara eller inställningar.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan in den hexadecimala koden för Unicode och tryck på Enter.
 • HTML: Använd det namngivna tecknet som är lämpligt för negationssymbolen eller dess numeriska tecken.
 • LaTeX: För att skriva Negationssymbolen i LaTeX, använd kommandot \lnot.

Symbolbilder

Negationssymbol (NOT)