• punkter | ❝ citattecken | » konsol symboler | § styckemärke | * asterisk symboler
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ

※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
asterisk i full bredd
horisontell ellipsis symbol
· mittpunkten symbol
¿ inverterat frågetecken
¦ trasig bar symbol
¨ diereseresmark
¯ makron symbol
´ akut accentmärke
· mittpunkten symbol
¸ cedilla accent mark
º maskulin ordinal indikatormärke
östasiatiska referensmärke
dolk symbol
dubbel dolk symbol