Indisk Rupeesymbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
$¥£🇮🇳
HTML Betydelse
₹
U+20B9
Indisk Rupeesymbol
Detta är den officiella symbolen för den indiska rupeen, den officiella valutan i Indien.

Vad är Indisk Rupeesymbol?

Indisk rupeesymbol, representerad av ₹, är den officiella symbolen för den indiska rupeen, valutan i Indien. Symbolen introducerades 2010 och härstammar från Devanagari-bokstaven "र" (Ra). Den horisontella linjen i toppen kan ses som en representation av den indiska flaggan. Symbolen påminner också om den latinska bokstaven "R", som står för "rupee".

Indisk rupee är den officiella valutan i Indien. Den har en lång historia och har använts sedan antiken, med de äldsta referenserna som daterar sig till Maurya-rikets tid. Det nuvarande decimaliserade systemet, där rupeen delas upp i 100 lika delar som kallas "paise", infördes efter självständigheten år 1957.

Riktlinjer för användning av Indisk Rupeesymbol

Indisk Rupee-symbol, som betecknas som ₹, representerar den officiella valutan i Indien. När man hänvisar till belopp, särskilt i internationella transaktioner eller kommunikationer, är tydlighet viktigt. Använd alltid valutakoden "INR" för ytterligare tydlighet i sammanhang med flera valutor, t.ex. ₹1,234.56 (INR) vs. €1,000.23 (EUR).

 • Standardformat för rupees: ₹1,234.56 Detta format är standard i Indien, där valutasymbolen föregår beloppet, en punkt används som decimalavskiljare och kommatecken används som tusentalsavskiljare.
 • Symbolplacering: Standard: ₹50
 • Decimalavskiljare: Standard: punkt som decimalavskiljare (₹4.99)
 • Tusentalsavskiljare: Standard i Indien: kommatecken (₹1,234.56)
 • Mellanslag: Standard: Ingen mellanslag mellan symbol och belopp (₹50)
 • Officiella valutakoder: Använd alltid "INR" för indisk rupee och undvik andra förkortningar.

Förstå Indisk Rupee och Paise

Det indiska valutasystemet består av både rupees och paise. Deras förhållande är följande:

 • 1 paisa = ₹0.01
 • 100 paise = ₹1
 • ₹1 = 100 paise

För belopp mindre än en rupee är det vanligt att representera värden i paise. Men på grund av inflationen och det minskande värdet på småmynt används paise allt mer sällan i transaktioner. När värden är en rupee eller mer används Indisk Rupeesymbol, ₹, t.ex. ₹1.75.

Så här skriver du Indisk Rupeesymbol med tangentbordsgenvägar och Alt-koder

 • På Windows: Även om det inte är direkt åtkomligt kan du kopiera symbolen från teckenkartan eller använda tredjepartsprogram för samma ändamål.
 • På Mac: Rupeesymbolen kan finnas tillgänglig genom specifika tangentbordslayouter eller så kan den kopieras från teckenvisaren.
 • På många Linux-system: Metoden kan variera mellan distributioner. Vissa kan tillåta åtkomst till symbolen via teckenkartan eller liknande verktyg.
 • För HTML-kodning: Använd det namngivna tecknet ₹ eller det numeriska tecknet ₹.

Symbolbilder

Indisk Rupeesymbol