Mu Symbol (Mikrotecken)

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
μΜµασπ
HTML Betydelse
μ μ
μ
U+3BC
Mu Symbol (gemener)
Det gemena mu-tecknet används ofta inom områden som fysik, teknik och statistik för att representera mikroenheter eller koefficienter.
Μ Μ
Μ
U+39C
Mu Symbol (Versaler)
Det versala Mu-tecknet är mindre vanligt men kan hittas i olika sammanhang, som att representera en specifik population inom statistik.
µ µ
µ
U+B5
Mikrotecken
En variation av det gemena mu-tecknet som ofta används för att beteckna mikroenheter inom vetenskap och teknik.

Vad är Mu-tecknet?

Mu-tecknet, som betecknas μ (gemener), Μ (versaler) och µ (mikrotecken), härstammar från det grekiska alfabetet. Det används främst inom olika vetenskapliga och akademiska områden för olika tillämpningar. Tecknet har rötter i antik grekisk kultur och har fått många roller inom moderna områden.

Ursprungliga tecken och variationer av Mu-tecknet

Mu-tecknet har en ursprunglig form samt flera variationer. Nedan visas dessa former i ren text för enkel kopiering och klistring:

 • Ursprungliga tecken: μ, Μ, µ
 • Variationer: 𝚳, 𝛍, 𝛭, 𝜇, 𝜧, 𝝁, 𝝡, 𝝻, 𝞛, 𝞵

Vanliga beräkningar med mikrotecknet (µ)

Mikrotecknet (µ) representerar ofta "mikro-", vilket är en enhetsprefix inom det metriska systemet som står för 10-6.

 • Längd: µm (mikrometer) = 10-6 meter
 • Tid: µs (mikrosekund) = 10-6 sekunder
 • Massa: µg (mikrogram) = 10-6 gram
 • Kapacitans: µF (mikrofarad) = 10-6 farad
 • Ström: µA (mikroampere) = 10-6 ampere

Så här skriver du Mu-tecknet med hjälp av tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 230 (för gemener) eller 924 (för versaler) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: För gemener, tryck på Option + m. För versaler kan du behöva använda en speciell teckenmeny eller kopiera tecknet från annat håll.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 03bc (för gemener) eller 039c (för versaler) och tryck på Enter.
 • HTML: För gemener, använd μ; för versaler, använd Μ; och för mikrotecknet, använd µ.
 • LaTeX: För gemener, använd kommandot \mu. För versaler, skriv helt enkelt M.

Symbolbilder

Mu Symbol (gemener)Mu Symbol (Versaler)Mikrotecken