Sigma-symbol

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
Σσςπαβγδ
HTML Betydelse
Σ Σ
Σ
U+3A3
Stora sigma (Versal)
Den stora sigma används inom matematiken för att beteckna summan av en serie termer.
σ σ
σ
U+3C3
Lilla sigma (Gemen)
Den lilla sigma används ofta inom matematiken för att representera standardavvikelse inom statistik och summan av en serie.
ς ς
ς
U+3C2
Slutlig sigma
Den slutliga sigman används inom grekisk skrift som det sista bokstaven i ett ord.
∑
∑
U+2211
Summationssymbol
Denna symbol används ofta inom matematiken för att representera summan av en sekvens av termer, liknande det versala Sigma.

Vad är sigmasymbolen?

Sigmasymbolen, betecknad som σ (gemen), Σ (versal) och ς (slutlig), är en del av det grekiska alfabetet där den fungerar som den artonde bokstaven. Den används flitigt inom matematik och statistik, liksom inom andra vetenskapliga discipliner. Symbolen har sina rötter i antik grekisk kultur och har utvecklats för att tjäna olika syften inom moderna studier.

Originalform och variationer av sigmasymbolen

Sigmasymbolen har en originalform samt flera variationer. Nedan finns dessa former presenterade i vanlig text för enkel kopiering och klistring:

 • Originalsymboler: σ, Σ, ς
 • Variationer: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Användningsområden för sigmasymbolen inom olika fält

Sigmasymbolen har olika tillämpningar beroende på dess form. Dessa tillämpningar sträcker sig över flera discipliner:

 • Matematik: Σ används främst för att representera summan av en serie termer. σ används ofta för att ange standardavvikelse inom statistik.
 • Fysik: σ används för att beteckna elektrisk ledningsförmåga. Σ används mindre frekvent, men kan förekomma i vissa sammanhang som summeringar.
 • Datavetenskap: Σ kan användas i algoritmiska notationer och komplexitetsteori. σ används mindre frekvent.
 • Ingenjörsvetenskap: σ representerar vanligtvis spänning i material. Σ kan representera summan av krafter eller andra summeringar.
 • Biologi: σ kan beteckna specifika familjer av proteiner eller receptorer. Σ används mindre frekvent inom biologi.
 • Kemi: σ används ofta för att representera reaktionshastigheter eller sigma-bindningar i molekyler. Σ används sällan inom kemi.

Så här skriver du sigmasymbolen med hjälp av tangentbordskombinationer, Alt-koder och LaTeX

 • Windows: Håll ner Alt-tangenten och ange 228 (för gemen σ), 931 (för versal Σ) eller 962 (för slutlig sigma ς) på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
 • Mac: För alla typer av sigma är det ofta nödvändigt att använda en specialmeny för tecken eller kopiera dem från annat håll.
 • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, ange sedan 03c3 (för gemen σ), 03a3 (för versal Σ) eller 03c2 (för slutlig sigma ς) och tryck på Enter.
 • HTML: För gemen σ, använd σ; för versal Σ, använd Σ; och för slutlig sigma ς, använd ς.
 • LaTeX: För gemen σ, använd kommandot \sigma; för versal Σ, skriv bara \Sigma; och för slutlig sigma ς, använd \varsigma.

Symbolbilder

Stora sigma (Versal)Lilla sigma (Gemen)Slutlig sigmaSummationssymbol