Plus–minus-tecknet

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
±=
HTML Betydelse
± ±
±
U+B1
Plus–minus-tecken
Plus–minus-tecknet, betecknat som ±, används inom matematik, vetenskap och teknik för att indikera en approximation eller ett intervall av möjliga värden.
∓
U+2213
Minus–plus-tecken
Minus–plus-tecknet, betecknat som ∓, används för att indikera att termen som föregår subtraheras från den föregående termen.

Vad är plus–minus-tecknet?

Plus–minus-tecknet, symboliserat av ±, används för att representera en approximation eller ett intervall av möjliga värden.

Exempel på användning av plus–minus

Inom algebra kan du se kvadratroten av 9 representerad som 9 = ± 3, vilket indikerar att det kan vara antingen +3 eller -3.

Jämförelse mellan plus–minus och minus–plus

Plus–minus-tecknet används oftare än minus–plus-tecknet. Medan båda symbolerna indikerar osäkerhet eller variation skiljer sig operationsordningen åt: ± antyder att termen kan antingen adderas eller subtraheras, medan ∓ innebär att termen ska subtraheras eller adderas.

Användningar och unika användningar av plus–minus-tecknet

Plus–minus-tecknet (±) har olika användningar och unika användningar:

  • Matematik: Används vanligtvis för att indikera positiva och negativa kvadratrötter av ett tal.
  • Vetenskap: Används inom vetenskaplig notation för att representera osäkerhet.
  • Teknik: Används i tekniska ritningar för att indikera toleranser.
  • Statistik: Förekommer i rapporter för att visa felmarginalen.
  • Schack: Används i schacknotationer för att utvärdera positioner.

Så här skriver du plus–minus-tecknet med tangentbordsgenvägar, Alt-koder och LaTeX

  • Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0177 på det numeriska tangentbordet, släpp sedan Alt-tangenten.
  • Mac: Tryck på Option + Shift + =.
  • Linux: Tryck på Ctrl + Shift + u, skriv sedan 00B1 och tryck på Enter.
  • HTML: Använd namngiven entitet ± eller numerisk entitet ±.
  • LaTeX: För att skriva plus–minus-tecknet i LaTeX, använd kommandot \pm.

Symbolbilder

Plus–minus-teckenMinus–plus-tecken