Referensmarkering

Kopiera / klistra

Klicka för att kopiera ▼
*
HTML Betydelse
※
U+203B
Referensmarkering
Används ofta i östasiatisk text för att ange en fotnot eller en punkt som kräver uppmärksamhet. Den signalerar att det följer en anteckning, vanligtvis för att ge ytterligare information.

Vad är en referensmarkering?

Referensmarkeringen, som representeras som ※, används frekvent i östasiatisk text för att ange fotnoter eller punkter som kräver uppmärksamhet. Den fungerar som en markör för att signalera att det följer en förklarande anteckning, oftast längst ner på en sida eller i en intilliggande kolumn.

Användning och skillnader mellan vanliga referensmarkeringar

Referensmarkeringar finns i olika former, var och en med sin historia och användning. Det är viktigt att förstå skillnaderna för att använda dem korrekt:

  • - Används främst i östasiatiska sammanhang för fotnoter.
  • (Kors) och (Dubbelkors) - Används ofta i västerländska texter, där korset signalerar den första fotnoten och dubbelkorset indikerar en andra.
  • * (Asterisk) - En universell symbol för att ange fotnoter eller framhäva specifika punkter.

Historisk kontext för referensmarkeringen

De exakta ursprungen för referensmarkeringen ※ är inte helt klara, men den har varit en del av östasiatisk litteratur och vetenskapliga verk i århundraden. På liknande sätt har kors och dubbelkors sina rötter i antika latinska texter, där de användes för att markera korrigeringar eller anteckningar.

Så här skriver du referensmarkeringarna med tangentbordsgenvägar och Alt-koder

  • ※ - Denna symbol har kanske inte en direkt tangentbordsgenväg i många system, men inom HTML-kodning kan den representeras som ※.
  • † (Kors) - På Windows: Alt + 0134. Inom HTML-kodning: †.
  • ‡ (Dubbelkors) - På Windows: Alt + 0135. Inom HTML-kodning: ‡.

Symbolbilder

Referensmarkering