Detta är en gratis QR-kodgenerator online.Välj ett alternativ för att ändra stil, dra skjutreglaget för att justera storleken på QR-koden.Om du vill inkludera text / bild / ikon i QR-koden, välj en högre feltolerans. Till exempel betyder 7% av feltoleransen att du kan placera en ikon i QR-koden, men ikonen kan inte uppta mer än 7% av området. Därför föreslår vi att du väljer en 35% feltolerans om du vill placera en bild i koden. Ju högre feltolerans, desto fler punkter finns i QR-koden. Ett stort antal punkter saktar ner skanningen av QR-koden så det blir en kompromiss.När du har skapat en QR-kod testar du den med flera enheter.