• punkter | ❝ citattecken | » konsol symboler
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
︿«»

※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
vänster hörnfäste. (CJK)
höger hörnfäste. (CJK)
vänster vit hörnfäste. (CJK)
höger vit hörnfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt vänster hörnfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt högra hörnsfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt vänster hörnfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt höger vitt hörnfäste. (CJK)
enda vänster pekande citattecken
enda citattecken med höger pekningsvinkel
« vänsterpekande citattecken med dubbla vinklar
» högerpekande citattecken med dubbla vinklar
halvbredd vänster hörnfäste
halvbredd högra hörnet konsol