• punkter | ❝ citattecken | » konsol symboler | § styckemärke | * asterisk symboler
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
︿«»
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
vänster hörnfäste. (CJK)
höger hörnfäste. (CJK)
vänster vit hörnfäste. (CJK)
höger vit hörnfäste. (CJK)
dubbel uppåtvinkel
dubbel nedåt pekvinkel
︿ chevronsymbol pekar uppåt
chevronsymbol pekar nedåt
presentationsformulär för vertikalt vänster hörnfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt högra hörnsfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt vänster hörnfäste. (CJK)
presentationsformulär för vertikalt höger vitt hörnfäste. (CJK)
enda vänster pekande citattecken
enda citattecken med höger pekningsvinkel
« vänsterpekande citattecken med dubbla vinklar
» högerpekande citattecken med dubbla vinklar
halvbredd vänster hörnfäste
halvbredd högra hörnet konsol
upp pilen symbol
nedåt pilen symbol
surmulen symbol
leende symbol
övre kvadratparentes
övre parentes
nedre parentes
övre krullparentes
nedre lockig klammer
övre sköldpadds skal parentes
nedre sköldpaddsskalparentes