Citattecken

• punkter | ❝ citattecken | » konsol symboler | § styckemärke | * asterisk symboler
Klicka på ikonen för att kopiera till Windows urklipp ▼
"'«»`ˊ
※ Alla symboler är unicode-karaktär, inte bild eller kombinerade tecken. Men du kan också kombinera dem själv. ※
Text symbol Betydelse Kopiera / klistra
« vänsterpekande citattecken med dubbla vinklar
» högerpekande citattecken med dubbla vinklar
vänster enda citattecken
rätt enda citattecken
enda låg citattecken
enda högt omvänd citattecken
vänster dubbel citattecken
höger dubbel citattecken
dubbel låg citattecken
dubbelt hög reverserat citattecken
enda vänster pekande citattecken
enda citattecken med höger pekningsvinkel
tung enkel vände komma citattecken prydnad
tung enda komma citattecken prydnad
tung dubbel vände komma citattecken prydnad
tung dubbel komma citattecken prydnad
omvänd citattecken med dubbel prim
dubbel primat citattecken
lågt dubbel primat citattecken
citattecken för fullbredd
fullbredd apostrof
prim (eller minutmarkering)
Dubbel prim (eller sekundmärkning)
Trippelprim
Fyrdubbel prim
Omvänd prim
Omvänd dubbelprim
Omvänd trippelprim